Læs mere​ her om persondataforordningen

Persondataforordningen​

Hos PACCO passer vi på dine data, og ved hvor vigtigt det er at leve op til kravene i Persondataforordningen – også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation).

Du kan her se PACCOs politik om hvordan man som medarbejder i PACCO skal behandle persondata / almindelige oplysninger om kontaktpersoner hos kunder og andre samarbejdspartnere.

DATAANSVARLIG:

PACCO er i lovgivningens forstand dataansvarlig. Eventuel kontakt vedr. kundedata og registrerede personoplysninger kan ske til virksomhedens IT-administrator, den daglige kontaktperson hos PACCO eller en relevant leder.

DATA OG FORMÅL:

PACCOs medarbejdere må kun indsamle og registrere højst nødvendige persondata/almindelige oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere. De nødvendige/almindelige oplysninger består i, kontaktpersonens navn, arbejdstelefonnummer og e-mailadresse som må registreres under den virksomhed hvor kontaktpersonen er tilknyttet. Formålet er af legitim interesse, eksempelvis kontaktoplysninger på kunder og andre samarbejdspartnere samt oplysninger om kundernes købshistorik. Herudover er formålet at kunne opfylde kontrakter / aftaler ifm. levering af varer eller ydelser.

Oplysningerne stammer fra samarbejdspartnere og evt. fra kontaktpersonen selv. Ifm. bearbejdning af nye potentielle kunder kan de almindelige oplysninger evt. være hentet fra hjemmesider eller offentlige tilgængelige databaser.

BEHANDLING OG HJEMMEL:

Persondata i forbindelse med kontaktoplysninger på kunder og samarbejdspartnere samt kunders købshistorik og informationer til brug for opfyldelse af kontrakter/aftaler behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Der kræves ikke samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet.

OPBEVARING AF OG ADGANG TIL DATA:

Kunde- og persondata registreres i PACCOs CRM-database i MicroBizz som hostes ved VENTU A/S. Informationer ifm. tilbudsgivning og kontrakter/aftaler opbevares og hostes på cloud-løsning hos PACCOs it-udbyder SOTEA A/S samt registreres i PACCOs CRM-database i MicroBizz som hostes ved VENTU A/S. Alle informationer hos såvel SOTEA A/S som VENTU A/S opbevares under forsvarlig sikkerhed. PACCOs medarbejdere har alle underskrevet en medarbejder fortrolighedsaftale henhørende under PACCOs ISO 9001:2015 certificering.

RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE OG SLETNING:

Den registrerede kontaktperson har ret til at få indsigt i og få berigtiget, eller slettet de persondata, som virksomheden ligger inde med. Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter modtagelsen af en begæring, skal oplysningerne udleveres. Når oplysninger er udleveret, kan personen tidligst anmode om tilsvarende oplysninger efter 6 måneder.

KLAGE:

Er en registreret kontaktperson ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til PACCOs IT-administrator, den daglige kontaktperson eller en relevant leder. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Version 01.​

DS/EN ISO 9001:2015
Nr. : K0412112

GLN/EAN
5790002305603

Har du spørgsmål?

Ring til os via nummeret herunder eller send en mail til mail@pacco.dk.

PACCO A/S

CVR​: 19219895

​Ledreborg Alle 130J, 4000 Roskilde​

Klik her for rutevejledning