Procesventilation fjerner skadelige dampe og støv

Få et sundt indeklima i din industri- eller produktionsvirksomhed

Et sundt indeklima er afgørende for medarbejdertrivslen og -sundheden, men kan ofte vise sig som en udfordring særligt i industri- og produktionsvirksomheder, hvor skadelige dampe og støv dagligt udledes som en konsekvens af produktionen. Hos PACCO A/S er vi dog eksperter i løsninger inden for procesventilation, som imødekommer denne udfordring.

Med udgangspunkt i Roskilde kører vi ud til kunder i Taastrup, Holbæk og på resten af Sjælland samt de brofaste øer. Vi indleder vores arbejde med at undersøge, hvor skadelige dampe og støv opstår i de forskellige arbejdsprocesser, hvorefter vi finder frem til, hvordan vi mest effektivt kan fjerne det igen.

Det kunne eksempelvis være i en virksomhed, hvor en af arbejdsprocesserne er at tilskære gipsplader. Når man skærer i gipsplader, opstår der gipsstøv, som er både generende og sundhedsskadeligt at indånde. Her er vores opgave altså at sørge for den nødvendige udsugning, som fjerner gipsstøvet, før det indåndes eller i det hele taget forurener omgivelserne.

Tilpassede løsninger med procesventilation

En vigtig del af vores arbejde i PACCO er at sørge for, at vores løsninger inden for procesventilation også er hensynsfulde. Altså, at ventilations- og udsugningsløsningerne er tilpasset de konkrete arbejdsprocesser og individuelle fysiske forhold, der har betydning for medarbejdernes arbejdsgang.

Vi sørger derfor også for at sikre, at udsugningen i enhver procesventilation placeres og indstilles, så der suges lige præcis dér, hvor der er behov for udsugning. Samtidig sikrer vi, at procesventilationen ikke medfører unødige gener for medarbejderne i form af træk. 

Når en medarbejder eksempelvis står og lodder, vil lodningen naturligt afgive nogle usunde, sundhedsskadelige og giftige dampe. Uden udsugning vil sådanne dampe forringe luftkvaliteten i hele rummet. Men de vil først og fremmest stige direkte op i næsen, øjnene og resten af ansigtet på medarbejderen.

Derfor installerer man typisk en ”sugearm” i forbindelse med selve arbejdsstationen – i dette eksempel, loddearbejdsbordet. En del af vores opgave er således også at indstille sådan en sugearm, der sikrer medarbejderen mod at indånde de uønskede dampe og mod de gener dampene kan medføre i øjne og hud – og samtidig sikrer, at sugearmen ikke sidder i vejen og forstyrrer medarbejderen bevægelsesfrihed og udsyn under arbejdsprocessen.

Som eksperter i procesventilation med mere end 40 års erfaring er vi naturligvis fuldt opdaterede i forhold til lovgivningen og alle aktuelt gældende krav fra Arbejdstilsynet. Dette gælder også, hvis din virksomhed hareksplosionsfarlige områder og er omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejde under eksplosiv atmosfære. Det kan være virksomheder, der oplagrer, håndterer eller producerer brandfarlige væsker, gasser eller støv.

Kontakt os og lad os gennemgå jeres arbejdsprocesser

Skal vi gennemgå arbejdsprocesserne i din virksomhed og finde den mest optimale løsning med procesventilation for jer? Så kan du trygt kontakte os i dag og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at sikre et sundere indeklima på arbejdspladsen.​

Skal vi KONTAKTE dig?

 
Jeg vil gerne kontaktes vedrørende: *
 
Jeg kontaktes bedst på: *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Felter markeret med * skal udfyldes.​

DS/EN ISO 9001:2015
Nr. : K0412112

GLN/EAN
5790002305603

Har du spørgsmål?

Ring til os via nummeret herunder eller send en mail til mail@pacco.dk.

PACCO A/S

CVR​: 19219895

​Ledreborg Alle 130J, 4000 Roskilde​

Klik her for rutevejledning